pl

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY
 
1. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
2. Gość zobowiązany jest do okazania obsłudze obiektu Noclegi Gądno dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.
3. Aktualne i obowiązujące ceny dostępne są na stronie internetowej www.noclegigadno.com
4. Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
5. Przez cały czas pobytu dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z placu zabaw przez dzieci.
6. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
8. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób oraz sąsiadów.
9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub osób z nim przebywających.
10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych o dużych mocach (np. grzałek, żelazek).
11. Obiekt nie odpowiada za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości oraz osoby postronne.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
13. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, obsługi obiektu lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokój.

Zawsze pobieramy zadatek w wysokości 50% całego kosztu pobytu.
W przypadku odwołania rezerwacji lub w przypadku niepojawienia się Gościa zadatek nie będzie zwrócony.
Resztę należności za cały pobyt Gość uiszcza po przyjeździe. Jeśli Gość skróci pobyt nie z winy obiektu, pobrana należność nie jest zwracana.
Przy pobytach dłuższych niż jedną dobę pobieramy opłatę klimatyczną - 1 zł/doba za osobę.
 
Klauzula informacyjna (RODO)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
                                                                                  
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Wawrzyniak z siedzibą w 74-503 Gądno, ul. Zielona 29.
W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się telefonicznie: 692 474 380 lub przez e-mail: asia.gadno@gmail.com.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi noclegowej oraz pobrania opłaty miejscowej.
Dane przechowywane są na serwerach IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
2. Ceny przedstawione w systemie są cenami brutto. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.